Bel ons Vragen? Bel ons
0514 - 60 20 89
Deel ons op

Huurvoorwaarden

Marswâl ontdekken

Huurvoorwaarden

Algemeen
Het is verstandig deze voorwaarden te lezen. Zowel u als Recratiepark Marswâl vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij ons, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.


Voorwaarden

Reserveren:
01. U kunt telefonisch, via internet of schriftelijk reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Recreatiepark Maswâl bindend.

02. Iedere reserveringsopdracht wordt door Recreatiepark Marswâl bevestigd middels een
reserveringsbevestiging.

03. Na de datum dat u heeft gereserveerd voldoet u binnen 2 weken 50% van de huursom.
De resterende 50% van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 4 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.

04. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 4 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de betaling telefonisch of per bank te verrichten. Ook kunt u in het uiterste geval (bijvoorbeeld bij een te korte periode tussen reservering en aankomst) per kas betalen of pinnen. Uw betalingsafschrift vormt tezamen met de reserveringsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.

05. Bij niet tijdige betaling (zoals omschreven bij punt 3) is gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 9-13).

06. Elke reservering kunt u binnen 14 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken.

07. Bij annulering na deze 14 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht
(zie punt 9-13).

08. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en
gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 9 t/m 13.

Annulering door huurder
09. Annuleringen dienen telefonisch aan Recreatiepark Marswâl te worden opgegeven en gelijktijdig per
aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt
Recreatiepark Marswâl een annuleringsbevestiging/nota.

10. Bij annulering binnen 14 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 6).

11. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de
huursom in rekening gebracht.

12. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

13. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend en terstond worden
voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door Recreatiepark Marswâl
14. Indien er enige omstandigheden voorvallen tot annulering door Recreatiepark Marswâl van de reeds
gehuurde accommodatie, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien
mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet
kunnen aanbieden van een alternatief, zal Recreatiepark Marswâl onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

15. Uitgesloten van punt 14 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben
plaatsgevonden 4 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

Het gebruik van al onze faciliteiten tijdens uw verblijf geschiedt ten aller tijde op eigen risico.
Marswâl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen.

 

Wijzinging door Recreatiepark Marswâl

Wij behouden ten allen tijden het recht om de geboekte plaats te wijzigen naar een alternatieve kampeerplaats.

 

Reglement seizoenplaatsen;
Regels en voorwaarden

Daar wij als beheerders alles zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid willen laten verlopen, hebben wij enige huisregels opgesteld om het recreëren van u en anderen op onze terreinen zo prettig mogelijk te doen verlopen.

Van de algemene regels geldende voor Recreatiepark Marswâl, worden alle eigenaren van een toercaravan geacht op de hoogte te zijn. Wij hopen op een goede medewerking. Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben t.a.v. deze huisregels, wij staan altijd open voor overleg.

• Kampeerseizoen
Het kampeerseizoen begint jaarlijks op 1 april en eindigt op 31 oktober. Het is niet toegestaan buiten het kampeerseizoen op het kampeerterrein te overnachten. Het is niet toegestaan buiten het kampeerseizoen tenten, voortenten en andere onstabiele bouwsels te laten staan.

• Betaling
Het kampeergeld dien voor aanvang van het seizoen volledig te zijn voldaan. Net als bij iedere andere vakantieboeking geld: niet betaald is niet recreëren.

• Beplanting
Het is niet toegestaan om de beplanting te gebruiken voor het spannen van waslijnen of het plaatsen van schotels o.i.d.

• Onderhoud van uw caravan (en evt. schuurtje)
De buitenzijde van uw caravan (en evt. schuurtje) moet netjes en schoon zijn. U bent hier zelf verantwoordelijk voor en u dient (beide) jaarlijks voor 1 mei in goede en nette staat te hebben • Schuurtje: Het plaatsen van een schuurtje op uw gehuurde plaats, dient altijd in overleg met de beheerder plaats te vinden. Het schuurtje mag maximaal 2 x 2 m. zijn en niet boven uw toercaravan uit steken. Ook het schuurtje moet netjes onderhouden worden. Een houten schuurtje dient dus goed in de verf / lak te zitten en te blijven. Meer dan 1 schuurtje op de plaats en bouwsels aan de caravan zijn niet toegestaan.

• Maaien
I.v.m. het maaien dienen de elektriciteitskabels opgehangen zijn boven het gras. Indien een kabel die in het gras ligt per ongeluk word stuk gemaaid zijn de kosten voor vervanging voor eigen rekening. Standplaatsen dienen door de huurder(ster) goed onderhouden en tijdig gemaaid te worden. Bij afwezigheid dienen losse objecten binnen uw perceel te zijn opgeborgen. Bent u tijdens het seizoen niet in staat om zelf uw gras te maaien rondom uw caravan, geef dit dan even aan ons door. Indien blijkt dat het gras toch te hoog wordt dan zullen wij dit voor u doen tegen uurtarief. Haringen, stenen en dergelijke die in op veld zijn achtergebleven zorgen regelmatig voor grote schade aan onze maaier. Het is mogelijk dat deze verhaald zal worden op degene die dit achtergelaten heeft op het veld.

• Uw eigen tuin
Het plaatsen van een vlonder of bestrating is alleen toegestaan als u gebruik maakt van een voortent. Onze voorkeur gaat uit naar gras, beperkt u gaarne de bestrating om u voortent.

• Schotel
Het plaatsen van een schotel is toegestaan indien deze bevestigd wordt aan of op uw toercaravan of schuurtje.

• Auto`s
Het is niet meer toegestaan uw auto bij uw caravan (of van een ander) te plaatsen, hiervoor zijn er parkeerplaatsen gerealiseerd. Uiteraard is laden en lossen wel toegestaan, mits het veld droog is. De plaatsen zijn inclusief 1 parkeerplaats. Bij het gebruik van meerdere parkeerplekken dient iedere auto als extra te moeten worden betaald (net als bij passanten).

• Gebruik van caravan door derden
Het gebruik van uw toercaravan is van toepassing op de overeenkomst genoemde huurder(ster) en inwonende personen. Wanneer uw gasten blijven overnachten is er kampgeld verschuldigd. Laat u ze op de dag van aankomst inschrijven als gast bij de receptie. Vooraf reserveren is tevens mogelijk. Ook wanneer gasten gebruik maken van uw caravan, en u er zelf niet bent horen dezen zich te melden en dienen het normale kampeertarief te betalen.

• Verkoop van uw caravan
Mocht u uw caravan te koop hebben staan, of wilt u dit in de toekomst gaan doen, dan wijzen wij u erop dat de kampeerplaats waar uw caravan staat, over gaat naar de koper van uw caravan. Dit dient wel altijd in overleg met de beheerder plaats te vinden. Tevens kunnen wij u wellicht helpen de caravan te verkopen via het infobord. Verkoop van uw caravan geeft nooit recht op teruggave van standgeld en toeslagen die zijn gereserveerd.

• Winterstalling boot
Stalt u uw boot tijdens de winter op het terrein van Recreatiepark Marswâl, dan dient u in overleg met de beheerder uw boot op de parkeerplaats te plaatsen. Uw boot dient jaarlijks voor 1 mei weer van het terrein verwijderd te zijn.

• Ligplaats boot
Maakt u tijdens het seizoen gedurende een langere periode geen gebruik van de gehuurde ligplaats dan verzoeken wij u dat te melden bij de receptie.

• Annuleren
Indien u als huurder(ster) geen gebruik maakt van de standplaats wegens voortijdig vertrek, c.q. annulering vooraf, verwijzen wij u naar de Recron voorwaarden. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit geldt zowel voor de huur van een kampeerplaats als voor de huur van een ligplaats. Tevens is het niet toegestaan de caravan te laten staan tot het volgende voorjaar ivm herstel van het perceel.

* Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de receptie en niet bij onze onderhouds- en schoonmaakmedewerkers/sters Voor “vaste gasten” gelden uiteraard dezelfde huis- en gedragsregels als voor de passanten.

Zoeken in de website
Choose your language