Bel ons Vragen? Bel ons
0514 - 60 20 89
Deel ons op

Huurvoorwaarden

Marswâl ontdekken

Huurvoorwaarden

Algemeen
Het is verstandig deze voorwaarden te lezen. Zowel u als Recratiepark Marswâl vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij ons, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.


Voorwaarden

Reserveren:
01. U kunt telefonisch, via internet of schriftelijk reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Recreatiepark Maswâl bindend.

02. Iedere reserveringsopdracht wordt door Recreatiepark Marswâl bevestigd middels een
reserveringsbevestiging.

03. Na de datum dat u heeft gereserveerd voldoet u binnen 2 weken 50% van de huursom.
De resterende 50% van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 4 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.

04. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 4 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de betaling telefonisch of per bank te verrichten. Ook kunt u in het uiterste geval (bijvoorbeeld bij een te korte periode tussen reservering en aankomst) per kas betalen of pinnen. Uw betalingsafschrift vormt tezamen met de reserveringsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.

05. Bij niet tijdige betaling (zoals omschreven bij punt 3) is gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 9-13).

06. Elke reservering kunt u binnen 14 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken.

07. Bij annulering na deze 14 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht
(zie punt 9-13).

08. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en
gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 9 t/m 13.

Annulering door huurder
09. Annuleringen dienen telefonisch aan Recreatiepark Marswâl te worden opgegeven en gelijktijdig per
aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt
Recreatiepark Marswâl een annuleringsbevestiging/nota.

10. Bij annulering binnen 14 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 6).

11. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de
huursom in rekening gebracht.

12. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

13. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend en terstond worden
voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door Recreatiepark Marswâl
14. Indien er enige omstandigheden voorvallen tot annulering door Recreatiepark Marswâl van de reeds
gehuurde accommodatie, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien
mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet
kunnen aanbieden van een alternatief, zal Recreatiepark Marswâl onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

15. Uitgesloten van punt 14 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben
plaatsgevonden 4 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

Het gebruik van al onze faciliteiten tijdens uw verblijf geschiedt ten aller tijde op eigen risico.
Marswâl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen.

 

 

 

Zoeken in de website
Choose your language